Skip to content Skip to footer
ตัวอย่างข้อมูลที่ยิงแอดโฆษณา
GSC Outsourcing Contact Center
– บริการรับสายและให้ข้อมูล (Inbound)
– บริการสำรวจข้อมูลทางโทรศัพท์ (Outbound)
– บริการข้อมูลผ่านสื่อ Social Media (Online Service)
บริการ Contact Center
1. การรับสายเรียกเข้า
• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
• การรับคำติชมและเรื่องร้องเรียน
• การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการแก้ปัญหา
2.การโทรออก
• โทรติดตามข้อมูล/ข่าวสาร
• เสนอสินค้าและบริการ
• การโทรแจ้งสินธิพิเศษต่าง ๆ
สิ่งที่ได้รับ
1. ลดต้นทุน
2. เพิ่มรายได้
3. ความพึงพอใจของลูกค้า
4. การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
หรือฝากข้อความให้บริษัทติดต่อกลับได้
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-793-3999
ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email: gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์: 02-793-3810

    A Edit - Global Service Center PLC.
    Go To Top