Skip to content Skip to footer

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำในการให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และบริหารสินทรัพย์ผ่านระบบสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ในธุรกิจบริการที่ทันสมัยอย่างครบวงจร

พันธกิจ

“ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการบริหารติดตามหนี้อย่างครบวงจร ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า ”
บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

บริการของเรา

Our Services

GSC ให้บริการ Call Center - Contact Center, Telesales & Telemarketing,
บริการติดตามทวงถามหนี้ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจต่าง ๆ

Outsourcing Contact Center

อาทิ รับสาย โทรออก ลูกค้าสัมพันธ์ และเป็น Admin โซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ ของลูกค้า

Telesales &
Telemarketing

- บริการขายสินค้า รับออเดอร์
- ทําการตลาดเพื่อสร้างยอดขายผ่านระบบโทรศัพท์

Collection Service

- บริการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
- บริการติดตามหนี้ทางจดหมาย / SMS
- บริการติดตามหนี้ทุกอายุหนี้

บริการของเรา

Our Services

GMB Solutions ผู้นำด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ยุคใหม่ ให้บริการพัฒนา ปรับปรุงที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ด้วยระบบเทคโนโลยี ซอฟแวร์ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย เหมาะกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูง

Website Chatbot

- Website
- Customer Relationship Management (CRM)
- E-Commerce
- Chatbot

Platform & Software

- ให้บริการผลิต ฝึกอบรม จัดการคอร์สเรียน การสอบประเมินผล และออกใบประกาศ ในรูปแบบออนไลน์
- ระบบประชุมออนไลน์ที่สามารถบันทึก Activity log ได้อย่างละเอียด

Survey / Evaluation / Poll

- การวิจัยเชิงปริมาณ
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- วิจัยการตลาด
- การพัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรม ทั้ง Online และ Onsite

บริการของเรา

Our Services

CAP A

- ธุรกิจ AMC
- บริหารสินทรัพย์ NPA / NPL
- สำนักกฎหมาย

Comanche Gogojii

- Software บริหารจัดการโรงแรม/เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท (Hotel Solutions)

Synature Technology

- Software บริหารจัดการร้านอาหาร คลินิค / สปา / ร้านค้า และระบบจัดการคลังสินค้า (Inventory)

ISO
Certification

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ถือเป็นระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

our clients

ทางบริษัทฯ มีทีมงานคุณภาพที่คอย ดูแลระบบ Network, Server และ ระบบ IPPBX และทางบริษัท ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตร ที่มีความเชียวชาญเฉพาะ ด้านคอย Support ระบบต่างๆ การ บริการและ แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง

Contact Us

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
กรุณากรอกข้อมูลที่สำคัญตามแบบฟอร์ม และทางเราจะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด

  บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
  2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์: 02-793-3999

  ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์) Email: gsc_marketing@gsc-service.com

  โทรศัพท์: 02-793-3810

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)
  เบอร์โทร 02-793-3816, 02-793-3877

  สำนักงาน สาขาจังหวัดชลบุรี
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   (ติดต่อ HR)
  วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เลขที่ 80/90 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ใกล้ Makro-ชลบุรี)

  แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
  Home - Global Service Center PLC.
  Go To Top