Skip to content Skip to footer
CAP A

          เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในฐานธุรกิจเดิมไม่ว่าจะเป็น ด้านคอลเซ็นเตอร์ หรือ เทเล-เซลล์ ที่ได้พัฒนาศักยภาพของทีมงาน และขยายฐานกลุ่มลูกค้า ด้านจัดเก็บหนี้สิน บริษัทฯ เข้าสู่การเป็น “บริหารสินทรัพย์” เต็มรูปแบบอย่างครบวงจรที่มีทั้งเจ้าหน้าที่รับสาย/โทรออก และใบอนุญาตในการเป็นสำนักกฎหมาย

บริหารสินทรัพย์ - Global Service Center PLC.
สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์ : 02-793-3999
Marketing (Contact Mr. Nattapong)
Email: gsc_marketing@gsc-service.com
Phone number: 02-793-3810
Human Resources Department (Contact HR)
โทรศัพท์: 02-793-3816, 02-793-3877
Facebook: gscplc
Line@: gscplc
Map