Skip to content Skip to footer

GSC Outsourcing

Collection Service

บริการติดตามทวงถามหนี้

Collection services

GSC เป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ มีการให้บริการติดตาม และทวงถามหนี้แก่ผู้ว่าจ้างทางโทรศัพท์ การส่งจดหมาย และการส่งข้อความ SMS (Short Message Service) เท่านั้นทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ส่งรายชื่อลูกหนี้ที่จะมอบหมายให้แก่บริษัทฯ ทำการติดตาม และทวงถามหนี้ โดยบริษัทฯ จะทำการติดตาม และทวงถามหนี้ ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของปริมาณหนี้ที่เก็บได้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับประเภทของลูกหนี้ และข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง และบริษัทฯ

บริการของเรา

GSC ได้ขยายธุรกิจการติดตามทวงถามหนี้สู่การเป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ และได้รับใบอนุญาตการเป็นสำนักกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่า บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

collection

Outsource Collection Services

บริการติดตามหนี้ Debt Collection Service
– บริหารสินทรัพย์
– สำนักกฎหมาย
– บริการติดตามหนี้ครบวงจร
* เรามีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตามหนี้แบบครบวงจร

สิ่งที่ได้รับ
1. การบริหารจัดเก็บหนี้อย่างเป็นระบบ
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

Contact Us

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
กรุณากรอกข้อมูลที่สำคัญตามแบบฟอร์ม และทางเราจะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด

  บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

  สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
  โทรศัพท์: 02 793 3999

   
  ศูนย์ประสานงานชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เลขที่ 80/90 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ใกล้ Makro-ชลบุรี)

  ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
  Email:
  gsc_marketing@gsc-service.com
  โทรศัพท์:
  02 793 3810

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)
  โทรศัพท์: 02-793-3816, 02-793-3877

   

  ติดตามเราได้ที่

  แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์