Skip to content Skip to footer

บริหารสินทรัพย์

CAP A

          เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในฐานธุรกิจเดิมไม่ว่าจะเป็น ด้านคอลเซ็นเตอร์ หรือ เทเล-เซลล์ ที่ได้พัฒนาศักยภาพของทีมงาน และขยายฐานกลุ่มลูกค้า ด้านจัดเก็บหนี้สิน บริษัทฯ เข้าสู่การเป็น “บริหารสินทรัพย์” เต็มรูปแบบอย่างครบวงจรที่มีทั้งเจ้าหน้าที่รับสาย/โทรออก และใบอนุญาตในการเป็นสำนักกฎหมาย

บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์: 02 793 3999

 
ศูนย์ประสานงานชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เลขที่ 80/90 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ใกล้ Makro-ชลบุรี)

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email:
gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์:
02 793 3810

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)
โทรศัพท์: 02-793-3816, 02-793-3877

 

ติดตามเราได้ที่

แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์